Klachten en suggesties

Onze medewerkers doen hun best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u op-, aanmerkingen of klachten over onze zorg en dienstverlening? We horen graag van u, over irritaties, maar ook complimenten, suggesties of punten ter verbetering. Meer informatie hierover vindt u in de klachtenfolder: Uw mening telt……

Uw positieve ervaringen met de zorg en dienstverlening van De Rijnhoven kunt u ook delen op: www.zorgkaartnederland.nl.

De externe klachtencommissie

Vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld? Neem dan contact op met de Klachtencommissie Verzorging en Verpleging Utrecht. Meer over de externe klachtencommissie vindt u op de website www.kvvu.nl.

Omdat de link momenteel niet werkt kunt u uw klacht indienen bij info@kvvu.nl

Vragen en klachten over onvrijwillige zorg

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere bewoner/cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij De Rijnhoven, behandelt uw vraag of klacht over de Wzd vertrouwelijk, en biedt gratis ondersteuning.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: Nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

  • Wij luisteren naar uw verhaal
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Anouk Hoogeveen

06-40655809

a.hoogeveen@zorgstemvertrouwenspersonen.nl