Indicaties

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u zorg kunt krijgen die via de Wlz betaald wordt en zo ja, welk zorgprofiel het best bij u past. Hier leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt en wat u vervolgens van het CIZ kunt verwachten, Wet langdurige zorg (Wlz) – van aanvraag tot besluit (laatste versie januari 2015).

Meer informatie Op www.ciz.nl vindt u meer informatie over het CIZ en de Wet langdurige zorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen en andere mensen te blijven ontmoeten? Of geeft u mantelzorg? Dan kunt u zich melden bij uw gemeente voor advies en ondersteuning. De gemeente is wettelijk verplicht om uw situatie te onderzoeken. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving (bijvoorbeeld uw eventuele partner of andere familieleden).

U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning tijdens het gesprek met de gemeente. De gemeente moet ervoor zorgen dat een cliëntondersteuner beschikbaar is. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te organiseren om de mantelzorger te ontlasten, zoals logeeropvang. Het maakt niet uit of de mantelzorger een kind of volwassene verzorgt.

Gemeente Utrecht

Buurtteam Vleuten (of kijk op: www.buurtteamsutrecht.nl)
Burchtpoort 16 (cultuurcampus Vleuterweide)
3452 MD  VLEUTEN
Tel: 030-740 05 17
E-mail: vleuten@buurtteamsutrecht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Gemeente Woerden

Woerdenwijzer
Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN
Tel.: 0348 – 42 8600
E-mail: info@woerdenwijzer.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

Gemeente Montfoort

SWOM
Om ’t Hof 8
3417 JA  MONTFOORT
Tel.: 0348 – 46 91 09
E-mail: info@swomontfoort.nl

 

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Voor een indicatie voor wijkverpleging kunt u zelf contact opnemen met onze wijkverpleegkundige. Zij stelt de indicatie en regelt dat u zorg krijgt. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Heeft u een indicatie voor wijkverpleging van de wijkverpleegkundige? Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kunt u zelf de wijkverpleging inkopen. Zie voor meer informatie: Pgb voor wijkverpleging.