Algemene voorwaarden en wachttijden

Algemene voorwaarden

Indien u zorg van De Rijnhoven ontvangt, mag u van ons verwachten dat dit voldoet aan bepaalde voorwaarden en spelregels. Welke dat zijn, leest u terug in de algemene leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden kunt u hieronder als PDF-bestand downloaden (en naar keus afdrukken) voor de verschillende vormen van zorg. Daarnaast hanteren wij voor onze medewerkers een gedragscode die u ook kunt downloaden.

Wachttijden

Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijden van De Rijnhoven per locatie Bij zorg met verblijf is de wachtduur afhankelijk van een aantal factoren. Zo kunnen mensen op de wachtlijst besluiten nog geen gebruik te willen maken van het geleverde aanbod. Daarnaast wordt soms voorrang verleend aan cliënten met een urgentie. Ook kan de wachttijd per ZZP verschillen.

Overdag bij ons

De Rijnhoven heeft over het algemeen geen wachttijden voor haar centra voor dagbegeleiding (De Daghof in Harmelen  en Buitenhof in Utrecht, Vleuten) 

VPT (Volledig Pakket Thuis)

De Rijnhoven levert beperkt “Volledig Pakket Thuis” (VPT) in haar woongebouwen. De zorg kunnen we over het algemeen inzetten binnen vijf dagen en in overleg eerder.

Zorg thuis

Voor Zorg Thuis bestaat geen wachttijd. De diensten zijn beschikbaar in Montfoort, Veldhuizen, Vleuten, De Meern, Vleuterweide en Harmelen .

Zorg met verblijf

Bij zorg met verblijf is de wachtduur afhankelijk van een aantal factoren. Zo kunnen mensen op de wachtlijst besluiten nog geen gebruik te willen maken van het geleverde aanbod. Daarnaast wordt soms voorrang verleend aan cliënten met een urgentie. Ook kan de wachttijd per ZZP verschillen.

Ouderenpsychiatrie / dubbelproblematiek

In locatie Vijverhof hebben wij twee kleinschalige woongroepen (deze bestaan beide uit 6 personen) en 12 individuele woningen voor cliënten met dubbelproblematiek (ouderenpsychiatrie). Er vinden bijna geen wisselingen op deze woningen plaats. Opname en op welk soort woning gaat onder begeleiding van Zorgbemiddeling. Voor vragen over de wachttijd kunt u bellen met Zorgbemiddeling, 0800 – 745 64 68 of zorgbemiddeling@rijnhoven.nl.

Vijverhof:

Psychogeriatrisch: 9 maanden
Somatisch: 6   maanden
Ouderenpsychiatrie: 6   maanden

Veldhof:

1 maanden

Coninckshof:

6 maanden

Parkhof:

Verpleeghuiszorg: 6 maanden