Catharina van Oostveen nieuw lid RvT De Rijnhoven

De Rijnhoven heeft per 5 september 2023 Catharina van Oostveen als toezichthouder benoemd. Zij neemt zitting in de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en vervangt Dick Veluwenkamp die wegens het verstrijken van de termijn is gestopt als lid van de RvT. Met haar benoeming is de RvT van De Rijnhoven weer compleet.

Van Oostveen is verpleegkundige niet praktiserend en gepromoveerd op onderzoek naar capaciteitsvraagstukken in de zorg. Zij is werkzaam als verpleegkundig decaan en onderzoeker bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp en als Universitair Docent bij de Erasmus School for Health Policy & Management in Rotterdam. Daarnaast is zij actief als bestuurder bij de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de vereniging voor Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Vanuit deze posities is zij betrokken bij diverse landelijke commissies en programma’s op het gebied van zorgtransformatie, kwaliteit en verpleegkundig leiderschap.

Henk Smid, voorzitter van de RvT De Rijnhoven: “Catharina is met haar combinatie van vakinhoudelijke expertise en bestuurlijke ervaring een welkome aanvulling in de raad van toezicht van De Rijnhoven”.

Catharina van Oostveen: “Voor het toegankelijk houden van goede zorg zijn vakmanschap van zorgprofessionals, vertrouwen in en verbinding met elkaar nodig. Die kernwaarden van De Rijnhoven spreken mij bijzonder aan. Ik kijk er naar uit om hier met de collega’s in de RvT van De Rijnhoven verder invulling aan te geven”.

Ander nieuws:

< Terug naar nieuwsoverzicht