Arts

Specialisten ouderengeneeskunde

Wie ouder wordt, heeft vaak verschillende klachten. Ze zijn het gevolg van ouderdom, een ziekte of restverschijnselen van een doorgemaakte ziekte. Dit heet ook wel ‘multimorbiditeit’. Bij De Rijnhoven werken artsen die hierin gespecialiseerd zijn. Deze specialisten ouderengeneeskunde weten hoe ziektebeelden en leeftijd op elkaar kunnen inwerken en hoe klachten verminderd kunnen worden. Voor huisartsen in de regio treden ze op als vraagbaak en kunnen ze advies geven over zorg en behandeling bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie of in het verzorgingshuis.

De specialisten ouderengeneeskunde van De Rijnhoven maken deel uit van het Behandel- en adviescentrum (BAC) De Rijnhoven en zijn onderdeel van het psychogeriatrische consultatieteam.

Meer informatie

Wanneer u kampt met verschillende klachten en/of ziektebeelden als gevolg van ouderdom en u wilt hierin graag advies of een behandelplan, dan kunt u via uw huisarts een consult aanvragen. Uw huisarts kan hiervoor het verwijsformulier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de De Rijnhoven, telefoon 0348-441714. De telefonisten brengen u in contact met de specialist waar u naar op zoek bent.