De Specialist ouderengeneeskunde (SO)

usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Wie ouder wordt, heeft vaak verschillende klachten. Puur vanwege het ouder worden op zich, vanwege een ziekte of door restverschijnselen van een eerder doorgemaakte ziekte. Een combinatie van verschillende ziekten heet ook wel ‘multimorbiditeit’. De specialisten ouderengeneeskunde van De Rijnhoven kunnen u helpen. Zij maken deel uit van het Behandel- en adviescentrum (BAC) en zijn onderdeel van het mobiel geriatrisch team.

De Specialist Ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de persoon en zijn omgeving. Samen met de patiënt, en indien mogelijk de familie/naasten, bekijkt de Specialist Ouderengeneeskunde hoe iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren in de eigen vertrouwde omgeving.

Specialist Ouderengeneeskunde aan huis

Bij thuiswonende ouderen kan de Specialist Ouderengeneeskunde ingezet worden als medebehandelaar of als consulent naast de huisarts. Naar aanleiding van uitgebreid onderzoek (op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of functioneel gebied) wordt geadviseerd wat voor zorg en/of behandeling er nodig is. Hiervoor kunnen ook andere behandelaren ter ondersteuning worden ingezet.

Specialist Ouderengeneeskunde in het verpleeghuis

In het verpleeghuis heeft u een vaste arts. Dit kan de Specialist Ouderengeneeskunde zijn of een basisarts die onder supervisie werkt van de Specialist Ouderengeneeskunde. De arts loopt in de regel iedere 2 weken visite op de woning, bij spoedzaken kan deze tussendoor ook ingeschakeld worden. Waar nodig schakelt de Specialist Ouderengeneeskunde andere behandelaren in.

Vergoeding

Patiënten kunnen door de huisarts verwezen worden via ZorgDomein. Net als bij een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis gaat dit ten koste van het verplichte eigen risico.

Meer informatie

Heeft u verschillende klachten en/of ziekten als gevolg van ouderdom en wilt u graag advies of een behandelplan? Vraag dan via uw huisarts een consult aan. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met De Rijnhoven, telefoon 0348-441714.

Wij staan klaar om u te helpen

Voor vragen over verhuur, zorg en/of services kunt u contact opnemen met

0800- 74 56 468