De Psycholoog

Download Brochure
usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Merkt u dat u regelmatig iets vergeet of dat u last heeft van sombere gedachten? Brengt het ouder worden beperkingen met zich mee waar u moeilijk aan kunt wennen? Of maakt u zich zorgen over uzelf of uw partner? De psychologen van De Rijnhoven kunnen u helpen. Zij maken deel uit van het Behandel- en adviescentrum (BAC) van De Rijnhoven en het psychogeriatrische consultatieteam.

Veel voorkomende zaken waarvoor de ouderenpsycholoog kan worden ingeschakeld zijn: geheugenproblemen, rouw, angst, depressie, gedragsveranderingen, relatieproblematiek en vraagstukken rondom het levenseinde. Behandeling kan zich ook richten op de mantelzorger of op professionele zorgteams.

Psycholoog aan huis

De ouderenpsycholoog geeft advies aan de cliënt en (met uw instemming) aan familie, huisarts, wijkverpleegkundige en het wijkteam. Het doel is de behandeling in de thuissituatie tijdelijk te ondersteunen en weer over te dragen aan alle betrokken behandelaren.

Psycholoog in het verpleeghuis

De psycholoog is als gedragskundige, naast de Specialist ouderengeneeskunde, vanuit het Behandel- en Adviescentrum structureel betrokken en biedt ondersteuning aan het zorgteam, de bewoners en familie. De vraag die zij stellen is: wat heeft iemand nodig voor mentaal en sociaal welzijn? Ook wordt de psycholoog benut in het bevorderen van kennis en vaardigheden in bijvoorbeeld de vorm van klinische lessen en omgangsoverleggen. Er wordt meegedacht in het bevorderen van een gezond therapeutisch woon- en leefklimaat op de woongroep en de groepsdynamische processen in de groep van bewoners.

 


“De psycholoog is laagdrempelig, betrokken en luistert aandachtig naar ons, kijkt en zoekt mee naar oplossingen bij moeilijk hanteerbaar gedrag van onze bewoners. Als we als zorgteam rond welzijn en gedrag van een bewoner ergens tegen aanlopen, kunnen we de psycholoog benaderen.”

Marian | Verzorgende IG

 

Vergoeding

Als u een Wlz-indicatie met behandeling heeft, is psychologische begeleiding inbegrepen. Anders valt psychologische begeleiding onder de zorgverzekering (u betaalt dan het eigen risico).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Rijnhoven, telefoon 0348-441714.

Wij staan klaar om u te helpen

Voor vragen over verhuur, zorg en/of services kunt u contact opnemen met

0800- 74 56 468