Psychologen

Merkt u dat u regelmatig iets vergeet of dat u last heeft van sombere gedachten? Brengt het ouder worden beperkingen met zich mee waar u maar niet aan kan wennen of maakt u zich zorgen over de toekomst of over uw partner? Soms lukt het niet om hier alleen of met mensen uit uw omgeving een oplossing voor te vinden. De psychologen van De Rijnhoven kunnen hierbij helpen. De psychologen van De Rijnhoven zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van kwetsbare ouderen als er sprake is van veranderingen in geheugen, stemming en/of gedrag. Hierbij kunt u denken aan o.a.: gevoelens van angst, depressieve klachten, moeite met karakterveranderingen en vergeetachtigheid. De begeleiding en behandeling gebeurt door middel van gesprekken, observaties en (neuro)psychologisch onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een omgangsadvies of het geven van psycho-educatie aan mantelzorgers of professioneel verzorgenden.

De psychologen van De Rijnhoven maken onderdeel uit van het Behandel- en adviescentrum (BAC) De Rijnhoven en zijn onderdeel van het psychogeriatrische consultatieteam.

Vergoeding

Hebt u een WLZ indicatie met behandeling? Dan is psychologische begeleiding inbegrepen. Wanneer u thuiswonend bent, heeft u voor psychologische behandeling een indicatie nodig van het CIZ. Deze indicatie kunt u verkrijgen met een verwijsvraag van de huisarts. Verder zijn er mogelijkheden binnen VPT, MPT en PGB. Advies hierover kunt u op aanvraag verkrijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Rijnhoven, telefoon 0348-441714. De telefonisten brengen u in contact met de specialist waar u naar op zoek bent.

Wanneer u kampt met verschillende klachten en/of ziektebeelden als gevolg van ouderdom en u wilt hierin ondersteuning van een psycholoog, dan kunt u via uw huisarts een consult aanvragen. Uw huisarts kan hiervoor het verwijsformulier downloaden.