De Psycholoog

Download Brochure
usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Merkt u dat u regelmatig iets vergeet of dat u last heeft van sombere gedachten? Brengt het ouder worden beperkingen met zich mee waar u moeilijk aan kunt wennen? Of maakt u zich zorgen over uzelf of uw partner? Soms lukt het niet zelf een oplossing te vinden en helpt ook een gesprek met mensen in uw omgeving niet. De psychologen van De Rijnhoven kunnen u helpen. Zij maken deel uit van het Behandel- en adviescentrum (BAC) van De Rijnhoven en het psychogeriatrische consultatieteam.

Vergoeding

Als u een Wlz-indicatie met behandeling heeft, is psychologische begeleiding inbegrepen. Anders valt psychologische begeleiding onder de zorgverzekering (u betaalt dan het eigen risico).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Rijnhoven, telefoon 0348-441714.

Wij staan klaar om u te helpen

Voor vragen over verhuur, zorg en/of services kunt u contact opnemen met

0800- 74 56 468

Brochure psychologen