Ergotherapeuten

Koken, werken, aankleden, boodschappen doen…. veel van onze dagelijkse handelingen gaan eigenlijk automatisch. Maar soms maakt ziekte of ouderdom een einde aan die vanzelfsprekendheid. ‘Gewone’ dingen gaan dan ineens of geleidelijk moeilijk of kosten veel inspanning. Met zorg op maat (advies, training en hulpmiddelen), maakt ergotherapie het mogelijk om dagelijkse activiteiten (weer) uit te voeren; thuis, op het werk, tijdens sport en vrije tijd. De ergotherapeuten van De Rijnhoven richten zich op volwassenen en ouderen en hun eventuele (mantel)zorgers. Hierbij kennen zij verschillende specialisaties, onder andere:

  • Dementie
  • Parkinson
  • CVA

Ook kunnen de ergotherapeuten van De Rijnhoven adviseren over hulpmiddelen en begeleiden bij de aanvraag hiervan bij de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar. De ergotherapeuten behandelen cliënten vrijwel altijd in de thuissituatie, omdat ze zo het beste advies en ondersteuning kunnen bieden omdat dit dan direct aan de woon-leefsituatie aangepast kan worden. Voor mensen met dementie en hun mantelzorger gebruiken de ergotherapeuten een speciale behandelmethode die kwaliteit van leven van de cliënt en de mantelzorger verbetert. Lees hierover meer in de brochures Ergotherapie & Dementie en Ergotherapie bij u thuis.

Vergoeding

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Alle ergotherapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. U krijgt standaard 10 uur ergotherapie per kalenderjaar van uw zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het eigen risico. Wij adviseren u uw polis voor specifieke voorwaarden na te kijken. U heeft wellicht recht op meer uren vergoeding met een aanvullende verzekering.  Meer informatie over actuele vergoedingen, premies en voorwaarden van ergotherapie vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekering vindt u op Zorgwijzer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de De Rijnhoven, telefoon 0348-441714. De telefonisten brengen u in contact met de ergotherapeut waar u naar op zoek bent. U kunt ook een email sturen naar ergotherapie@rijnhoven.nl.

Voor ergotherapie is vaak geen verwijzing van Behandel Advies Centrum, huisarts of specialist nodig. U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie. Voor een enkele verzekering is het niet mogelijk middels Directe Toegang Ergotherapie te starten – check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering. Wilt u wel via uw huisarts of specialist een verwijzing aanvragen? Dat kan ook. Uw huisarts kan hiervoor het verwijsformulier downloaden.