Ergotherapeuten

Download Brochure
usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

Koken, werken, aankleden, boodschappen doen…. veel dagelijkse handelingen gaan automatisch. Soms maakt ziekte of ouderdom een einde aan die vanzelfsprekendheid. Gewone dingen gaan ineens of geleidelijk moeilijker en kosten veel inspanning. Met zorg op maat (advies, training en hulpmiddelen) maakt ergotherapie het mogelijk om dagelijkse activiteiten (weer) uit te voeren, thuis, op het werk, tijdens sport en vrije tijd. De ergotherapeuten hebben verschillende specialisaties, zoals dementie, Parkinson en CVA.

De ergotherapeuten behandelen cliënten vrijwel altijd in de thuissituatie. Zo kunnen ze het beste advies en ondersteuning bieden en waar nodig een aanpassing in de woon-leefsituatie voorstellen. Ook adviseren zij over hulpmiddelen en begeleiden bij de aanvraag hiervan bij de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar.

Voor mensen met dementie en hun mantelzorger gebruiken de ergotherapeuten een speciale behandelmethode. Lees hierover meer in de brochure.

Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekering en valt onder het eigen risico. Kijk in uw polis voor specifieke voorwaarden. Meer informatie over actuele vergoedingen vindt u ook op Zorgwijzer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Rijnhoven, telefoon 0348-441714.

Wij staan klaar om u te helpen

Voor vragen over verhuur, zorg en/of services kunt u contact opnemen met

0800- 74 56 468