Casemanager Dementie

De casemanager dementie is hét aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met geheugenproblemen of dementie. Ook voor mantelzorgers en hulpverleners. Twijfelt u of er van dementie sprake is? Dan kan één van onze casemanagers dementie u adviseren. U vindt er een luisterend oor voor uw ervaringen, problemen en vragen. Ze geven deskundig advies en kunnen u doorverwijzen. Daarbij blijft de casemanager dementie in het gehele hulpverleningstraject een vast aanspreekpunt voor alle betrokkenen, waaronder uw huisarts.

De casemanager kan u ook doorverwijzen naar het PG-consultatieteam.

De casemanagers dementie maken deel uit van Ketenzorg Dementie West-Utrecht. Dit is een initiatief van samenwerkende partijen in de regio West-Utrecht. De casemanagers dementie werken in de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen, Loenen en Maarssen, Woerden, Montfoort, Oudewater en Wijk Vleuten-De Meern van Gemeente Utrecht (inclusief Vleuterweide en Veldhuizen).

De casemanagers dementie werken nauw samen met de wijkverpleegkundige en de huisarts.

Vergoeding

De inzet van de casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. U betaalt geen eigen bijdrage en ook het eigen risico is niet van toepassing.

Als u een indicatie heeft voor opname (een Wlz-indicatie), is inzet van de casemanager dementie onder bepaalde voorwaarden mogelijk. U betaalt in dat geval een inkomensafhankelijke bijdrage. Uw casemanager kan u hierover informeren.

Meer weten of aanmelden? Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij de casemanagers dementie via het algemene telefoonnummer van De Rijnhoven 0348- 44 17 14 of stuur een e-mail naar: dementie@rijnhoven.nl