Casemanager Dementie

Download Brochure
usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

De casemanager dementie ondersteunt en begeleidt mensen met geheugenproblemen of dementie. Ook uw naasten en hulpverleners kunnen bij de casemanager terecht voor ondersteuning. De casemanager dementie informeert u over ziekte, de psychosociale consequenties, beginnend functieverlies en hoe daarmee om te gaan. Het gehele hulpverleningstraject is de casemanager het vaste aanspreekpunt voor alle betrokkenen, waaronder wijkverpleging en uw huisarts. Ook kunt u worden doorverwezen naar het Mobiel Geriatrisch Team.

Eigen regie

De casemanager dementie helpt u en uw naasten om zolang mogelijk de regie in handen te houden. Als het nodig is wordt u begeleid bij de keuze van een aangepaste woonomgeving. De casemanager dementie draagt zorg voor de afstemming tussen de professionals die bij de zorg en ondersteuning betrokken zijn. Indien nodig doen zij een beroep op de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog of een andere specialist van ons behandel- en adviescentrum.

Vergoeding

De inzet van de casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. U betaalt geen eigen bijdrage en er is geen sprake van een eigen risico.

Als u een Wet langdurige zorg indicatie voor opname heeft, is inzet van de casemanager dementie onder bepaalde voorwaarden mogelijk. U betaalt in dat geval een inkomensafhankelijke bijdrage. Uw casemanager kan u hierover informeren.

Meer informatie

Het Cliëntcontactcentrum helpt u graag om een indicatie aan te vragen als dat nodig is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cliëntcontactcentrum van De Rijnhoven, bel 0800 – 745 64 68 of mail naar CCC@rijnhoven.nl. Na uw aanvraag neemt een casemanager dementie contact met u op om uw ondersteuningsvraag te bespreken.

Wij staan klaar om u te helpen

Voor vragen over verhuur, zorg en/of services kunt u contact opnemen met

0800- 74 56 468