Casemanager Dementie

Download Brochure
usp 1

Zorg op maat

usp 2

Zorg voor iedereen

usp 3

De Rijnhoven, net als thuis

usp 4

Hart voor de zorg

De casemanager dementie is hét aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met geheugenproblemen of dementie. Ook familie en hulpverleners kunnen er terecht. Casemanagers dementie geven deskundig advies en zorgen voor een doorverwijzing. Daarbij blijft de casemanager dementie in het gehele hulpverleningstraject een vast aanspreekpunt voor alle betrokkenen, waaronder wijkverpleging en uw huisarts. De casemanager kan u ook doorverwijzen naar het PG-consultatieteam.

De casemanagers dementie maken deel uit van Ketenzorg Dementie West-Utrecht. Dit is een initiatief van samenwerkende partijen in de regio West-Utrecht. De casemanagers dementie werken in de gemeenten Woerden, Maarssen en Montfoort.

 

Vergoeding

De inzet van de casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. U betaalt geen eigen bijdrage en er is geen sprake van een eigen risico.

Als u een Wlz-indicatie voor opname heeft, is inzet van de casemanager dementie onder bepaalde voorwaarden mogelijk. U betaalt in dat geval een inkomensafhankelijke bijdrage. Uw casemanager kan u hierover informeren.

Meer weten of aanmelden?

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij de casemanagers dementie via het algemene telefoonnummer van De Rijnhoven: 0348- 44 17 14.

Wij staan klaar om u te helpen

Voor vragen over verhuur, zorg en/of services kunt u contact opnemen met

0800- 74 56 468