Voor groene zorg moet je in De Rijnhoven zijn!

Anne Roosendaal (Specialist ouderengeneeskunde) en Gea Meeuwissen (Facilitair adviseur) vertellen in het blad Medivacature over het belang van duurzaamheid binnen De Rijnhoven.

Wie in de Utrechtse plaats Harmelen ouderenorganisatie De Rijnhoven bezoekt, ziet groen. Heel veel groen zelfs. Met slingerende bloemenpaadjes waar ouderen en medewerkers een wandeling vol geuren en kleuren kunnen maken. Er is ook een kruidentuin en een beleeftuin en her en der zijn vijvers aangelegd. De Rijnhoven is niet alleen groen, maar ook heel duurzaam. Op de daken van de diverse locaties ligt het vol met zonnepanelen…

Lees het artikel hier verder: De Rijnhoven artikel Medivacature_2024

Bewegen is leuk(er) samen met de bewoners van De Rijnhoven

‘Bewegen is leuk’ is een project om de bewoners van De Rijnhoven op een andere manier te laten bewegen. Tijdens de beweegweek van 12 – 16 februari vinden er allerlei beweegactiviteiten plaats voor de bewoners en hun naasten. Zo komt iedereen in beweging!

Om te voorkomen dat bewoners na opname snel achteruitgaan in hun lichamelijke activiteit is het project ‘Bewegen is leuk’ gestart. Tijdens de beweegweek van 12 – 16 februari in Vijverhof worden er  verschillende activiteiten georganiseerd voor bewoners en hun naasten, zoals ballonvolleybal, beweegspellen, een beweegroute en een dagelijkse ochtendgymnastiek: ‘Vijverhof in beweging’. Medewerkers van kantoor wandelen dagelijks na de lunch een rondje in het omliggende park met bewoners.

Twee stagiairs van de opleiding Sport en Bewegen zijn onderdeel van het project en organiseren samen met zorg en welzijn beweegactiviteiten voor alle bewoners. Fysio- en oefentherapie start een fitnessclub. Wanneer het project succesvol blijkt in Vijverhof wordt het uitgerold op de andere locaties van De Rijnhoven.

Bewegen vermindert het risico op lichamelijke problemen, vallen en depressies. Bewegen kan de gevolgen van dementie vertragen en de slaapkwaliteit verbeteren. Bewoners zullen ook een (groter) gevoel van eigen regie ervaren. Bewegen ondersteunt zelfredzaamheid. Een mooi initiatief voor de zorg voor de bewoners van De Rijnhoven.

Voor bewoners, hun naasten en geïnteresseerden uit de buurt organiseren de fysio- en oefentherapeuten van De Rijnhoven een informatieavond over het belang van bewegen, op maandag 12 februari van 19.00 – 20.00 uur in het restaurant van Vijverhof in Harmelen. Ook geven zij adviezen over de mogelijkheden. Iedereen is welkom!

Start vanaf april jouw zorgopleiding tot Verzorgende IG bij De Rijnhoven

Op 2 april 2024 start de opleiding tot Verzorgende IG bij De Rijnhoven! Wil jij graag betaald leren en werken zonder weer volledig in de schoolbanken te kruipen?

Als leerling Verzorgende IG volg jij een opleiding van 18 maanden. Je combineert 1 dag opleiding bij De Rijnhoven Academie met 2 tot 3 dagen onder begeleiding werken in de ouderenzorg.

Je komt terecht in een klas met zij-instromers, die net als jij al (enige) werkervaring hebben en de overstap naar de zorg aandurven. Zie je op tegen het volledige opleidingstraject? De Rijnhoven biedt de mogelijkheid om met de basiskennis na 9 maanden een erkend mbo-certificaat te halen.

“Jij kunt echt een verschil maken bij iemand die afhankelijk is geworden van de hulp van anderen.” Jolande, leerling Verzorgende IG De Rijnhoven.

De Rijnhoven werkt samen met Oppstap. Je krijgt voldoende ruimte om het vak eigen te maken. Meer informatie lees je in de Flyer Opleiding Verzorgende IG.

Cliëntenraad De Rijnhoven zoekt versterking wegens uitbreiding!

De Cliëntenraad van De Rijnhoven vindt het belangrijk dat bewoners, cliënten en bezoekers van de dagbegeleiding van De Rijnhoven kunnen meedenken. Hoe medezeggenschap plaatsvindt, is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Deze wet bepaalt onder andere dat het bestuur van De Rijnhoven bij bepaalde beslissingen rekening moet houden met het advies van de Cliëntenraad.

Wegens uitbreiding zoekt de Cliëntenraad nieuwe leden. Als lid van de Cliëntenraad heb je zowel een inhoudelijk aandachtsgebied als een locatie, thuiszorgteam of dagbegeleiding in jouw portefeuille. Je geeft mede vorm en inhoud aan de medezeggenschap vanuit het collectieve cliëntenbelang.

Heb jij ervaring in de gezondheidszorg en zet jij je graag in voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten van De Rijnhoven? Dan zoeken we jou!
Twee nieuwe leden die bij voorkeur bekend zijn met De Rijnhoven als cliënt of familie.

Bekijk Functiebeschrijving lid Cliëntenraad voor meer informatie.

Spreekt dit jou aan? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via clientenraad@rijnhoven.nl.

De Rijnhoven zet zich in voor de Campagne Zorg voor Energie

De zorgsector gebruikt veel energie. Dat past niet bij de gezamenlijke ambitie om duurzame zorg te leveren. Daarom gaan ruim 220 zorgaanbieders met 4.200 zorglocaties en zo’n 520.000 medewerkers in de campagneweek Zorg voor Energie van 9 t/m 13 oktober aan de slag om energieverspilling tegen te gaan en kosten te besparen. Ook De Rijnhoven doet mee.

Bespaartips voor op de werkvloer en thuis
De Rijnhoven stimuleert met het zilveren certificaat voor duurzaamheid een duurzame bedrijfsvoering. Om écht een verschil te kunnen maken is draagvlak en betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie van groot belang. Met de campagne zetten wij onze medewerkers aan tot verduurzaming op de werkvloer én zo mogelijk ook thuis door het verspreiden van handige bespaartips. Petra van Oostrom, directeur Wonen, Welzijn en Vastgoed van De Rijnhoven, zegt: “Met de deelname aan de Campagne Zorg voor Energie hopen we onze medewerkers te enthousiasmeren om met de praktische tips die we bieden aan de slag te gaan. Stap voor stap maken we samen de zorg duurzamer.”

Over de campagne
Met de campagne wil Milieu Platform Zorgsector (MPZ) verduurzaming van organisaties in de zorg versnellen. Adriaan van Engelen, directeur van Milieu Platform Zorgsector, initiatiefnemer van de landelijke Zorg voor Energie campagne, meldt: “Zorgmedewerkers kunnen op de werkvloer veel meer bijdragen dan ze zelf weten. Wij maken hen daar graag bewust van.” Zo’n 220 zorgaanbieders met meer dan 520.000 zorgprofessionals en zo’n 4.200 zorglocaties nemen deel aan de campagne, die loopt van 9 tot en met 13 oktober 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Directieteam De Rijnhoven

Wijkverpleging en huisartsen Utrecht Noordwest gaan meer samenwerken

Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen. Huisartsen en thuiszorgorganisaties krijgen het daardoor drukker. Terwijl het aantal ouderen stijgt, kampen huisartsenpraktijken en thuiszorgorganisaties met personeelstekorten. Thuiszorgorganisaties Careyn en De Rijnhoven en huisartsenorganisatie RegiozorgNU slaan dan ook de handen ineen. Zij gaan meer samenwerken vanuit een gezamenlijke visie om goede zorg voor thuiswonende ouderen te kunnen blijven bieden.

De drie organisaties starten het project ‘Toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis in de regio Utrecht Noordwest’. Daarin spreken zij met elkaar af de zorg rond kwetsbare ouderen beter op elkaar af te stemmen en te coördineren. Zo zullen zij elkaar sneller informeren als de situatie bij een kwetsbare cliënt verandert. Daarbij gaan ze gebruikmaken van een online platform voor informatie-uitwisseling. Maar ook de aanmelding van nieuwe cliënten zal door de nieuwe samenwerking makkelijker en sneller gaan. Daarnaast bespreken de organisaties wat zij passende zorg vinden, bijvoorbeeld op het gebied van ADL-zorg en medicatie. Sam Siemssen, directeur-bestuurder RegiozorgNU: “Al die maatregelen tezamen zullen ertoe bijdragen dat kwetsbare ouderen ook in de toekomst passende, goede en tijdige zorg kunnen krijgen.”.

De organisaties hebben afgesproken volgens één benadering te werken. Daarin staat centraal dat mensen zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen nemen. Ze stimuleren de veerkracht van de oudere en diens naasten. Voor het bepalen van de meest passende zorg is de benadering uit het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen uitgangspunt: ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Anja Jonkers, directeur Careyn Utrecht West: “We moeten veel meer gebruik maken van moderne technologieën en de naasten bij de zorg rond de ouderen betrekken. Daarmee voorkomen we ook dat ze naar een verpleeghuis moeten verhuizen.” Marjolein Zanen, bestuurder van De Rijnhoven, voegt hieraan toe: “Met goede onderlinge afspraken en een benadering die ondersteunt om zelfredzaam te blijven, kunnen ouderen langer en prettiger in hun eigen omgeving blijven wonen en hun leven inrichten zoals ze gewend zijn.”

De betrokken organisaties zijn onder andere actief in Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Leidsche Rijn.

Utrechtse thuiszorgorganisaties gaan meer samenwerken

De vraag naar thuiszorg is groot. Ook in Utrecht. Niet alleen omdat we ouder worden en verpleegzorg nodig hebben, maar ook omdat er steeds meer ziekenhuiszorg thuis kan. De wijkverpleging heeft daarin een cruciale rol. In Utrecht sluiten vijf aanbieders van wijkverpleging en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een convenant om meer samen te werken. Zo wordt de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk benut.

Samen toegang tot thuiszorg garanderen
Door meer samen te werken en één aanspreekpunt te vormen voor huisartsen en ziekenhuizen blijft goede thuiszorg voor Utrechters toegankelijk. Ook zijn afspraken gemaakt over het versterken van de informele zorg en preventie in de wijk, de nachtzorg, zorg voor mensen met dementie, gespecialiseerde thuiszorg en inzet van zorgtechnologie. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke coördinerende rol en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis, het sociale domein en de familie van de cliënt. Voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg is samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en ketenpartners (ziekenhuizen en huisartsen) in de stad daarom onmisbaar.

Het convenant sluit aan op het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor passende, preventiegerichte en duurzame zorg. Het convenant wordt afgesloten voor een periode van twee jaar door zorgorganisaties AxionContinu, Buurtzorg, Careyn, De Rijnhoven, ExpertCare en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

ZILVER certificaat voor duurzaamheid

Ons zilveren milieucertificaat is weer verlengd!

Na de jaarlijkse audit hebben we het positieve bericht ontvangen van Milieu Platform Zorg dat ons certificaat ZILVER wordt gecontinueerd!

De Rijnhoven is sinds 2016 aangesloten bij de Green Deal en is in dat kader gaan werken met de Milieuthermometer Zorg; een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt. Met dit certificaat geven we aan ons continu te blijven verbeteren op het gebied van duurzaamheid.

Het zilveren certificaat geldt voor de volgende locaties:
– Vijverhof – Spruit en Bosch 1, 3481 EZ Harmelen
– Coninckshof – Utrechtse Heuvelrug 180 (A/E), 3452 LM Vleuten
– Parkhof – Alenveltpark 1, 3451 CE Vleuten
– Princenhof – Spruit en Bosch 3, 3481 EZ Harmelen

De Rijnhoven zet zich in voor de campagne Zorg voor Energie!

De Rijnhoven zet zich deze week in voor de landelijke campagne Zorg voor Energie om samen de zorg duurzamer te maken.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij De Rijnhoven. Met het zilveren milieukeurmerk en een samengesteld Greenteam geven wij veel aandacht aan duurzaamheid binnen de zorg.

Met elkaar zorgen we ervoor dat we steeds bewuster omgaan met energie, gas en water. Door de herkenbaarheid van de ‘VerspilPil’ en het zetten van kleine stappen besparen we samen energie in de zorg.

Zet jij je ook in om met elkaar energie te besparen in de zorg? Samen maken we het verschil!

Feestelijke viering van Wereld Alzheimer Dag op 21 september in Utrecht

UITNODIGING
Feestelijke viering van Wereld Alzheimer Dag, 21 september 2022 in het Griftpark

Op woensdag 21 september organiseert ANGU (Alzheimer Nederland Gemeente Utrecht) in het kader van Wereld Alzheimer Dag 2022 van 14.00 – 16.00 uur een feestelijke middag op het terrein van Stadsboerderij Griftsteede in het Griftpark. Op deze dag willen wij mensen met dementie een gezellige middag aanbieden en voor iedereen die interesse heeft informatie geven over dementie.

Wat kunt u verwachten?
Om 14.15 uur zullen Wethouder Linda Voortman en Dorien Raymakers, voorzitter ANGU de middag openen. Tot 16.00 uur kunt u onder het genot van een hapje en een drankje informatie krijgen over dementie en u kunt meedoen aan diverse activiteiten, zoals:

  • Een bewegingsles o.l.v. studenten van de sportopleiding ROC en professionals van de King Arthurgroep.
  • Een optreden van het Alzheimerkoor Eigenwijs.
  • De opening van Kunstroute 2022, een wandeling in de buurt langs kunst die gemaakt is door mensen met dementie.
  • Een Appeltaartconcert, klassieke muziek op locatie, onder het genot van een stuk appeltaart.
  • Een museumbeleving door Utrecht Museumdag.
  • Gemasseerd worden door professionele masseurs terwijl u zit.
  • Een historische rondleiding in de buurt o.l.v. een gids van Gilde Utrecht.
  • Een natuurbelevingswandeling (voelen, ruiken, zien, proeven, horen) o.l.v. Evelien Pullens.
  • Een begeleid ritje maken met een DUO-fiets.

Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom bij Stadsboerderij Griftsteede. De dichtstbijzijnde ingang van het Griftpark is de Van Swindenstraat 129.

Wij kijken er naar uit om u in het Griftpark te ontmoeten!
Werkgroep Wereld Alzheimer Dag – ANGU

Dorien Raymakers           Voorzitter ANGU
Cocky Meijer                     ANGU
Tim Bakker                        U Centraal
Corrie Booman                 Careyn
Kaja Pohlmann                 Eventmanager
Erik van Plateringen        ANGU
Marianne Gloudi              ANGU
Saskia Hoogkamer           AxionContinu