vergadering Centrale Cliëntenraad in Vijverhof

Vijverhof, Harmelen

Op woensdagavond 5 oktober is er een cliëntenraadsvergadering voor alle mantelzorgers of cliënten die zorg ontvangen van De Rijnhoven. Deze vergadering vindt plaats in vergaderkamer 3 van de locatie Vijverhof, Spruit en Bosch 1 te Harmelen. De vergadering is van 19.00 tot 20.00 uur. U bent van harte welkom.