Parkhof

 Dinsdag 10 juli 2018 18.30 uur Bioscoop in het Grand Café
 Maandag 16 juli 2018 19.00 uur PKN kerkdienst in het Grand Café
 Woensdag 18 juli 2018 10.00 uur Heilige mis voor zieken en ouderen in Kerkestein
 Vrijdag 27 juli 2018 14.30 uur Bingo in het Grand Café
 Maandag 30 juli 2018 09.30 uur Hoortoestellenservice in de Hyacint
Voor alle activiteiten zie de posters op de publicatieborden!