Medezeggenschapsbijeenkomst Vijverhof

Vijverhof, Harmelen

Op maandag 3 oktober is er een medezeggenschapsbijeenkomst in het Grand Café van Vijverhof. Aanvang: 19.30 uur.