Kan ik mijn huidige telefoonaansluiting meeverhuizen naar De Rijnhoven?

Ja, als u in locatie Coninckshof en Parkhof komt wonen

U dient zelf zorg te dragen voor uw abonnement voor telefoonaansluiting bij een telefoonaanbieder van uw keuze. Indien u binnen de regio verhuist, kunt u uw oude telefoonnummer behouden. U moet dit dan doorgeven aan uw huidige telefoonaanbieder. Voor de daadwerkelijke realisatie van de telefoonaansluiting heeft De Rijnhoven een kopie nodig van de verhuisbevestiging die u ontvangt van uw telefoonprovider.

Nee, als u in locatie Vijverhof komt wonen

Een telefoonaansluiting voor deze locatie loopt altijd via de eigen centrale van De Rijnhoven. U krijgt ook een telefoonnummer toegewezen vanuit De Rijnhoven

Nee, als u in locatie Bloesemhof komt wonen.

Een telefoonaansluiting op de kamers van bewoners niet mogelijk. In de gezamenlijke huiskamer is een telefoon aanwezig die door bewoners gebruikt kan worden.

 

U kunt de ‘service- en dienstverleningsovereenkomst’ schriftelijk wijzigen of beëindigen middels een wijzigings- en opzeggingsformulier. Indien u dit formulier niet (meer) heeft kunt u deze hier downloaden.

Wilt u één of meer van onze diensten afnemen? Op de “service- en dienstverlenings-overeenkomst” kunt u aangeven welke diensten u wilt gebruiken. Vergeet u niet om naast de service- en dienstverleningsovereenkomst ook de éénmalige machtiging en de doorlopende machtiging in te vullen.

De Rijnhoven wil de kosten van de administratieve afhandeling zo laag mogelijk houden. Daarom hebben we ervoor gekozen om  de service- en dienstverlening via een doorlopende machtiging/automatisch incasso te verrekenen. U betaalt voor de service- en dienstverlening vanaf het moment dat u deze afneemt.

De verschuldigde kosten van de geleverde service- en dienstverlening worden achteraf, medio de daaropvolgende maand, geïnd. Op het moment dat uw zorgovereenkomst wordt beëindigd, eindigen automatisch ook alle service- en dienstverleningsovereenkomsten.

Voor de locatie Parkhof is het voor familieleden en/of mantelzorgers mogelijk om een eigen sleutel aan te vragen van de woning van uw familielid of degene voor wie u zorgt. U kunt een sleutel aanvragen via het bijgevoegde formulier “aanvraag extra sleutel”.

Voor de locaties Vijverhof en Coninckshof is het voor familieleden en/of mantelzorgers mogelijk om een eigen tag aan te vragen (tag is een elektronische sleutel). Deze tag geeft toegang tot de hoofdentree en de voordeur van de woning van uw familielid of  degene voor wie u zorgt. U kunt een tag aanvragen via het bijgevoegde formulier “aanvraag extra tag”.