Daghof

Deze dagbegeleiding bevindt zich in de boomgaard van zorgcentrum Vijverhof. Er worden zowel individuele als groepsactiviteiten aangeboden. Hierdoor is het mogelijk langer verantwoord thuis te wonen of kan opname worden uitgesteld. Het dagprogramma richt zich op ondersteuning bij de dagelijkse en sociale activiteiten. De groene omgeving en de moes- belevingstuin bij Vijverhof spelen hierbij een belangrijke rol. We werken eraan dat u zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren. Het bezoek aan de Daghof ontlast bovendien de mantelzorger, die de zorg thuis hierdoor langer kan volhouden. Op indicatie kan er ook behandeld worden door bijv. fysiotherapie of een wijkverpleegkundige.

Kosten en vergoeding

De kosten voor deelname aan De Daghof worden vergoed vanuit de Wmo. Hiervoor heeft u wel een beschikking nodig van de gemeente Woerden. Dit loopt via Woerdenwijzer. Onze medewerkers van zorgbemiddeling helpen u graag met het aanvragen van de beschikking, bel 0800 – 745 64 68 of mail naar zorgbemiddeling@rijnhoven.nl.

Wachtlijstinformatie

Mogelijk geldt voor deze locatie een wachtlijst. Bekijk het actuele wachttijdenoverzicht.

Openingstijden

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 – 16.30 uur

Indicatie

Woerdenwijzer
Blekerijlaan 14
3447 GR  WOERDEN
Tel.: 0348 – 42 8600
E-mail: info@woerdenwijzer.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

of

Buurtteam Vleuten (of kijk op: www.buurtteamsutrecht.nl)
Burchtpoort 16 (cultuurcampus Vleuterweide)
3452 MD  VLEUTEN
E-mail: vleuten@buurtteamsutrecht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Voor zelfstandig wonende ouderen uit Vleuten die door verminderde zelfredzaamheid behoefte hebben aan verzorging, ondersteuning en/of begeleiding biedt Dagbegeleiding Buitenhof een dagprogramma. Zij kunnen een gevarieerd programma volgen naar eigen voorkeur, wensen en mogelijkheden. Er zijn uiteenlopende activiteiten, van quizzen, koken, krant lezen, handvaardigheden, kapsalon tot gymnastiek.

Kosten en vergoeding

De kosten voor deelname aan Dagbegeleiding Buitenhof worden vergoed vanuit de Wmo. Hiervoor heeft u wel een beschikking nodig van het buurtteam Vleuten. Onze medewerkers van zorgbemiddeling helpen u graag met het aanvragen van de beschikking, bel 0800 – 745 64 68 of mail naar zorgbemiddeling@rijnhoven.nl.

Wachtlijstinformatie

Mogelijk geldt voor deze locatie een wachtlijst. Bekijk het actuele wachttijdenoverzicht.

Openingstijden

Op maandag tot en met vrijdag van 9.30 – 16.30 uur

Indicatie

Buurtteam Vleuten
Burchtpoort 16 (cultuurcampus Vleuterweide)
3452 MD Vleuten
Tel. : 030- 740 05 17
Email: vleuten@buurtteamsutrecht.nl
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur